No193黑色网袜凉高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No193黑色网袜凉高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

抵当汤丸,分病之微甚,俱用桃仁、大黄、水蛭、虻虫四味也。然亦有按法以下三、五次,利一、二十行,热方退而得活者,免致不下退其热而必死也。

若表实里热者,则又当合二方两解之。或战不快者,或战后汗出不快者,或战数次,经大战而汗不当者,乃并之太甚,而法之不达,通宜三一承气汤,或更加黄连解毒汤下之,以解怫热而开郁结也。

振,亦耸动,比之于战则无力也。 若十余日不解,而胸胁满,兼干呕潮热者,是少阳兼有阳明也,宜大柴胡汤加芒硝两解之。

神不足,则无机变而只守一声也。殊不知下之太早,则表热乘虚而入里,遂成结胸、虚痞、懊、发黄之证,轻者必危,危者必死,但宜平和之药,宣散其表,和解其里,病势或有汗而愈,或无汗气和而愈。

摇体劳苦,汗出于脾。今之俗医,不明阴阳变化之道,而妄取阳主于生,阴主于死,而欲养于阳热者,殊不知此言自生之后,以显为阳,阳中生阴,故生者死之道也。

止痛消肿。 每服一钱,煎服,或茶、酒送下。

Leave a Reply