No2734女神芝芝Booty私房香槟色衬衫配开档黑丝裤袜撩人诱惑写真53P芝芝Booty秀人网

No2734女神芝芝Booty私房香槟色衬衫配开档黑丝裤袜撩人诱惑写真53P芝芝Booty秀人网

其说有二,诸书称自汗为阳虚,盗汗为阴虚,总未畅言其旨,余特为解之。又曰:凉风居西南主地。

如大、小建中与此方,皆桂枝汤之变局也。就辟入南,研究此证,谓南人凡病皆谓之瘴,率不服药,惟事鬼神。

《周礼》秋有疟寒疾,即风寒感于卫之意。 原由君火之弱,不能镇纳群阴,以致阴气上腾,蔽塞太空,而为浮肿。

法宜收纳阳光,仍返其宅,方用三才封髓丹。气机得阻,而上冲者不冲。

得甘桔之合化,而少阴得养,故愈。《伤寒论》曰:脉阴阳俱盛,重感于寒热,变为温疟。

以天下疾病之蕃变,而求不世出之明哲,此慎疾者之所共忧也。亦有精停日久,阻滞气机,郁而为热,灼尽膀耽阴血,败精为邪火所熬,故有砂、石之名,总缘火由精停起见。

Leave a Reply