Vol113丸子头学生妹吊带装秀白嫩美丽爆乳15P咕噜Sweet蜜桃社

Vol113丸子头学生妹吊带装秀白嫩美丽爆乳15P咕噜Sweet蜜桃社

太阴亦内地,少阴厥阴是太阴之夹界也。后人惑于传经之谬,因不知有入阴、转属等义矣。

凡汗下不解,烦闷,咳嗽呕吐,足冷不温,便是发斑之候。仲景之文遗失者多,叔和之文附会者亦多矣。

寒邪坚敛于外,腠理不能开发,阳气大扰于内,不能出玄府而为汗,故逼血妄行而假道于肺窍也。本以下之,故心下痞,与泻心汤。

按本论传字之义,各各不同,必牵强为传经则谬。 又但欲呕,腹中痛微溏者,此非柴胡症。

要知麻黄桂枝二汤,是发汗分深浅之法,不得以发汗独归麻黄,不得以解肌与发汗对讲。结胸无大热,但头微汗出者,此为水结在胸胁也,大陷胸汤主之。

 此为阳中有阴,乃阳之变见矣。 由此推之,知寸口脉浮为在表,及寸口脉浮而紧、脉浮而数诸条,皆从此等处采出。

Leave a Reply