No5401模特李雅柔182CM白色轻透古装服饰透视秀惹火身材诱惑写真60P李雅柔秀人网

No5401模特李雅柔182CM白色轻透古装服饰透视秀惹火身材诱惑写真60P李雅柔秀人网

本方加黄柏、生地,名补中益气加黄柏生地汤∶治阴火乘阳发热昼甚,自汗短气,口渴无味。自利固多可温,然肠胃有积结,与下焦客热,又非温剂所能止,或分利之,或攻泄之可也。

精生气,气生神,精极则无以生气,故瘦弱少气;气弱则不能生神,故目不明;精气不固,水不能济火,故遗泄而精愈耗也。喻嘉言曰∶伤寒分表里中三治,表里之邪俱盛,则从中而和之,故有小柴胡之和法,用人参、甘草、半夏、生姜、大枣助脾和中,但带柴胡一味透表,黄芩一味透里。

故申之以常须识此,勿令误也。《准绳》云∶丹溪论劳瘵,主乎阴虚,用四物加知柏主之,世医遵用,百无一效,何哉。

仲景以调胃承气收入太阳门,而大黄注曰酒浸,汤后曰少少温服、曰当和胃气。飞霞子此方,为人子事亲者设也。

救误者须观脉证,知犯何逆,以法治之。经曰∶湿盛则濡泻,故知水泻之疾,原于湿也。

故少火宜升,壮火宜降。仲景之书,专为即病之伤寒设,不兼为不即病之温暑设也,今人或以伤寒法治温暑,不过借用耳。

Leave a Reply