k9pp169xiu手机看片福利盒子

k9pp169xiu手机看片福利盒子

泄泻而不呕吐者,邪乘于下也。要知气化行于外,从皮肤毛窍而出水气,水即阴,气即阳,外出是气上而水亦上也。

 或身不热,而斑片累累,色多娇嫩,或含青色者是也。神,阳也,火也,气也。

[2]已原本作"杞",据文义改。一从阴化为病,多见爪甲青黑,腹痛,法宜回阳。

 皆是后天有形之质。此是邪热伏于胃口,阻其下行之机,热主上升,此刻邪热为崇,升多降少,故食入即吐。

按小儿抽掣一条,有外感内伤之别。肌肉属阳明,毒邪将出未出之候,从太阳鼓舞,尽壅于阳明,故呕吐者多。

若加苦寒阻之,危亡之道也。但痘出透时,以养浆结疤,收回阳气为重。

Leave a Reply