Vol172气质漏背长裙装女神17PYumi-尤美尤蜜荟

Vol172气质漏背长裙装女神17PYumi-尤美尤蜜荟

枕已一边腐缺,煮服之即瘥。此药服之数剂,诸疮化毒生脓,又更服之,得脓满毒尽,则去病根,而无温瘢之患。

人参、黄之甘温,可以泻火,亦可以补中。 炒而焦之,则火可以生土,土可以防水;炼而粉之,则燥可<篇名>白葵花红葵花治赤白带下考凡人腰脐之间有带脉,奇经八脉之一也,环腰一周,如束带焉。

辛苦而润实者阴胜,故能理气于阴,青皮、槟榔、当归、赤芍是也。用芍药者,取其味酸,能泻土中之木,用陈皮者,取其辛香,能利腹中之气。

愈渗愈咳,愈咳愈渗,此为难治。肝,木脏也,得水则荣,失水则枯,故用黄柏、知母之味浓者以滋肾水,所谓虚则补其母也。

痰以湿生,必以燥去,故半夏者,燥湿之品也。君以大黄,是听令于将军矣。

故于拙刻《医醇剩义》中先标一“醇”字,此非不求有功,但求无过之谓。遁尸者,附骨入肉,攻凿血脉,每发不可得近,见尸丧、闻哀哭便发。

Leave a Reply