No251超薄黄色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No251超薄黄色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

蝮蛇胆磨汁以涂疮,总取杀虫攻毒之用耳。 但其性辛温气窜辛温有毒。

 乌梅酸收益津开胃,同建茶、干姜治休息痢,能敛肺涩肠,止呕敛汗,定喘安蛔。 《日华》止消渴,通乳汁,主催生难产,及老人血虚,产后便秘宜之。

《本经》主温中下气止痛,咳逆寒热,专取辛温散邪之力。又治肾虚久泻,以之为末,入猪肾中煨熟食之。

发明木棉叶青花黄茎赤,棉白、子黑,允为温走命门之品。茯苓先升后降,引热下渗,故小便多者能止也。

又杀诸虫。《本经》治心腹寒热洗洗,亦是积血所致。

 至于锁喉风证尤为切禁。 观《千金方》与梅核仁、辛荑、本、泽兰子、葛上亭长同清子脏三十六疾,其清利风热之性可知。

Leave a Reply