abw-108凉森

abw-108凉森

脾肺虚而外邪所乘者,用钩藤饮。其朱砂固能解毒,恐金石镇坠,不若只以牛黄分许,蜜调与吮为佳。

余用补中益气汤加钩藤钩子服而渐愈。 一小儿唇青足冷,啼声不绝,用助胃膏一服稍安。

 又食生冷之物,前症仍作,更泄泻不止,先用六君子加木香、干姜一剂,乃去木香、干姜又二剂,其泻顿止,又用四君子少加升麻四一小儿十四岁,腹痛吐泻,手足常冷,肌体瘦弱。一小儿停食腹痛,发热面赤,或用养胃汤、枳壳、黄连、山楂,反加腹胀,午后发热,按其腹不痛,此脾虚而克伐伤之也。

一小儿患前症腹痛,服攻下之剂,发热不已,大便不化,按其腹不痛,与冷水不饮,此食积去而脾气虚也,用五味异功散加当归、升麻而愈。后患腹痛,别服峻利之剂,其痛益甚,手按则已,面色黄白,此因饮食失宜,脾气不调,土虚不能生金也,用六君子汤而愈。

 十全丹治丁奚哺露。上为末,冷水调作饼子贴眼,立效。

若面赤惊悸,身热昏睡,心乘脾也,用秘旨安神丸。生地黄汤治妊娠食酒面,五辛积热,小儿生下,遍体面目皆黄也。

Leave a Reply