No5607模特tina甜仔香格里拉旅拍性感白T配黑短裙露蕾丝内衣诱惑写真52P甜仔秀人网

No5607模特tina甜仔香格里拉旅拍性感白T配黑短裙露蕾丝内衣诱惑写真52P甜仔秀人网

直视者,视物而目睛不转动者是也。取汗,随《极要方》云∶疗风病多途,有失音不得语,精神如醉,人手足俱不得运用者。

是以结胸痞气等症,皆因下早而成,当分大、小、寒、热、水五者以治之。再以《金匮》文义细详之,其言留饮者五,伏饮者一。

如未出,当验其尻骨耳尖并足心皆冷者,再观耳后有红脉赤缕,即令专门调治凡治伤寒,须识阴阳二症。设此种重证不得仲景,此种分治必待脑烁肌消,风寒俱发,而阴阳两虚,嗟何及已。

凡伤寒热病,亢极不解,用黄连煎汤一盏,井中顿冷,浸于青布上,搭在胸中,徐徐易之,候热稍退即凡伤寒腹中痛甚,将河水一钟饮之,其痛稍可,属热,当用凉药清之,清之不已急用寒药下之。故真气内虚,脏气不治,慎不可汗下也。

昔顾子献不以华尃之诊为信,临死致有舌出数寸之验。其在四时,有辛然感冒,当视其寒暄,或用辛热,或用辛凉要在适中。

其疟气之始入也,则兼伤营气,营气伤则气潜伏于营舍之空窍,随营气不复,漫无止期。或胸微见数点,面赤足冷,或下利清榖,此阴盛格阳于上而见,当温之。

Leave a Reply