No4504女神Manuela玛鲁娜三亚旅拍白色情趣连衣裙秀浑圆翘臀诱惑写真61P玛鲁娜秀人网

No4504女神Manuela玛鲁娜三亚旅拍白色情趣连衣裙秀浑圆翘臀诱惑写真61P玛鲁娜秀人网

屡止屡发,经年不愈者,名休息痢。呕家不可用此汤,以甜也。

 身体拘急属寒,寒则收引也。 上方先入大黄,利去一二次后去之,加人参、当归、牛蒡,姜煎服。

若妄加灼艾,或发其表,则死不旋踵。试以外感言之,余尝自验。

 如始见烦渴引饮,喜冷畏热,小便赤涩,面色黄赤,手足温暖,脉见数盛。 或以木通、老葱煎汤服,顷时探吐,再服再吐,以通为度。

干姜决不可少,甚则加桂、麻黄、细辛。 若发散太过,或形气病气俱虚,即宜补。

风热甚则面肿痛,白芷、升麻、葛根、薄荷、防风、荆芥、羌活、苍术、黄芩、石膏,外杵杏仁膏涂之。此乃目之精气为病,非目睛之转动也。

Leave a Reply